Het Signhuis

   1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

 1. TOEPASSING

Dit privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Het Signhuis.

Bedrijfsgegevens:

Naam: Het Signhuis
Adres: Jenny Weijermanweg 7A, 4462 GB, Goes
Telefoonnummer: 0113 22 01 04
E-mailadres: info@signhuis.nl
KvK: 65778227
Website: www.signhuis.nl

De website van Het Signhuis (www.signhuis.nl) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Het Signhuis is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

 1. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met Het Signhuis zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

 1. DOELEINDEN

Het Signhuis verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens via de website. Wij vragen u om verschillende gegevens middels:

 1. Formulieren op de website.
 • FORMULIEREN OP DE WEBSITE

De website van Het Signhuis is voorzien van een formulier voor het inschrijven voor de nieuwsbrief. Middels dit formulier vragen wij u om uw e-mail adres. De gegevens die wij verzamelen gebruiken wij om u middels e-mailmarketing op de hoogte van onze organisatie en eventuele acties. De gegevens die u invoert worden zorgvuldig door ons bewaard. Indien u wenst om niet langer mailings van ons te ontvangen kunt u zich ten alle tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief. Wij bewaren uw gegevens nog 6 maanden (wettelijke termijn) voordat uw gegevens definitief uit ons systeem worden verwijderd. In de tussentijd zult u geen berichten van ons meer ontvangen.

 1. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Het Signhuis werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Het Signhuis essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Het Signhuis zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Daarnaast staan op onze website links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.signhuis.nl. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

 1. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wil je iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

 1. BEWAREN VAN GEGEVENS

Het Signhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

 1. BEVEILIGING

Het Signhuis treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Het Signhuis.
 • Het personeel van Het Signhuis gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • Het Signhuis maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • Het Signhuis registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.
 1. KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop Het Signhuis met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.

Meer informatie of
een offerte aanvragen?

Op zoek naar strakke nieuwe signing gebruiken of bent u benieuwd wat we specifiek voor u kunnen betekenen? Laat het ons gerust weten! We helpen u graag verder met uw vraag of offerte.

Bel ons op

+31 (0)113 220 104

 

Neem contact op

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!